Μερικές φορές για να δούμε κάτι καθαρά χρειάζεται απλά να κλείσουμε τα μάτια

Απόφθεγμα Εμμανουήλ Πετρέλλη - Μερικές φορές για να δούμε κάτι καθαρά χρειάζεται απλά να κλείσουμε τα μάτια

Ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Πετρέλλης κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων προσπάθησε να αποτυπώσει σε ένα μόλις απόφθεγμα τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να δει καθαρά και με απόλυτη διαύγεια μία κατάσταση στη ζωή του, χωρίς απαραιτήτως να χρησιμοποιήσει το βασικό αισθητήριο όργανο της όρασής του που είναι τα μάτια του, καταγράφοντας τα παρακάτω λόγια:

"Μερικές φορές για να δούμε κάτι καθαρά χρειάζεται απλά να κλείσουμε τα μάτια."

Με αυτό του το απόφθεγμα ήθελε να εξηγήσει το λογικό και συμβατικό για την όραση και τα μάτια στη ζωή ενός ανθρώπου με έναν μη λογικό και αντισυμβατικό τρόπο χρησιμοποιώντας τα παραπάνω λόγια με τέτοιο ύφος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως σχήμα οξύμωρο.

Μερικές φορές για να δούμε κάτι καθαρά χρειάζεται απλά να κλείσουμε τα μάτια.

Κατηγορία Γνώσης
Συγγραφέας - Δημιουργός