Περιέχω

Η παιδεία είναι το φάρμακο της καταπολέμησης του κακού που έχουμε μέσα μας! ioannidou Τετ, 05/30/2018 - 10:05

Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία.

Συγγραφέας - Δημιουργός