Οι περισσότεροι άνθρωποι στην πραγματικότητα φοβούνται την ελευθερία!!!

Οι περισσότεροι άνθρωποι στην πραγματικότητα φοβούνται την ελευθερία!!!

Ο Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigmund Freud), ήταν Αυστριακός ιατρός, φυσιολόγος, ψυχίατρος και θεμελιωτής της ψυχαναλυτικής σχολής στον τομέα της ψυχολογίας. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον βαθυστόχαστους αναλυτές του 20ού αιώνα που μελέτησε και προσδιόρισε έννοιες όπως το ασυνείδητο, την απώθηση και την παιδική σεξουαλικότητα.

Οι επιστημονικές θεωρίες του Φρόυντ και οι τεχνικές θεραπείας που ανέπτυξε θεωρήθηκαν ιδιαίτερα καινοτόμες και αποτέλεσαν αντικείμενα έντονης αμφισβήτησης όταν παρουσιάστηκαν στη Βιέννη του 19ου αιώνα. Ωστόσο και σήμερα συνεχίζουν να εγείρουν έντονο προβληματισμό και αντιπαραθέσεις. Η επίδραση του Φρόυντ δεν περιορίστηκε μόνο στην ψυχολογία και την ψυχιατρική, αλλά ταυτόχρονα απλώθηκε σε πολλούς τομείς της επιστήμης (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, φιλοσοφία) και της τέχνης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δε θέλουν στ' αλήθεια την ελευθερία, γιατι η ελευθερία συνεπάγεται υπευθυνότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις ευθύνες

Με την παραπάανω του έκφράση ο Sigmund Freud, αναφέρετε στην ηθική αρετή της υπευθυνότητας, που δηλώνει τη συναίσθηση και την ανάληψη της ευθύνης από τον άνθρωπο, που εκφράζει έτσι έμπρακτα ότι έχει συνείδηση των υποχρεώσεών του, και που τον οδηγεί στην αυτοσυνειδησία και την αυτοπραγμάτωση, ενισχύοντας έτσι τη συνεκτικότητα των κοινωνιών. Γι’ αυτό και η έννοια της ευθύνης συνδέεται αφίδρομα με την έννοια της ελευθερίας, αν δεν είναι προϋπόθεσή της.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δε θέλουν στ' αλήθεια την ελευθερία, γιατι η ελευθερία συνεπάγεται υπευθυνότητα και οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις ευθύνες.

Knowledge Category
Author - Creator